Produkty

Servisný prenájom pracovného  oblečenia využíva v súčasnosti čoraz viac odvetví. Sú to mnohé úspešné firmy, takmer vo všetkých priemyselných odvetviach. Našimi stabilnými zákazníkmi sú spoločnosti z farmaceutického a zdravotníckeho priemyslu, chemického a potravinárskeho priemyslu, z hutníctva a zlievárenstva. Pracovné oblečenie prenajímame aj špeditérskym spoločnostiam, elektrikárskym firmám, zváračom a ďalším spoločnostiam. Pre každé odvetvie máme vypracované individuálne riešenia, ktoré spĺňajú predpísané normy ochrany a bezpečnosti pri práci.

Spoločnosť Bardusch kladie veľký dôraz na neustále zlepšovanie kvality našich služieb, o čom svedčia aj naše certifikáty. Certifikát manažmentu kvality ISO 9001 a Certifikát enviromentálneho manažmentu ISO 14001.